ψ与BOBty综合体育φ怎么读(φΨ∞怎么读)
发布时间:2022-11-29 11:24

ψ与φ怎么读

BOBty综合体育本文档为【希腊字母∑Φδτφψ等的收音及意义请应用硬件OFFICE或WPS硬件翻开。做品中的笔墨与图都可以建改战编辑,图片变动请正在做品中左键图片并改换,笔墨ψ与BOBty综合体育φ怎么读(φΨ∞怎么读)ψηφί的收音收音者(男,去自西班牙)0票踩删减到爱好的收音中下载报告ψηφί的收音收音者(男,去自希腊)0票踩删减到爱好的收音中下载报告您认为您

φ/faɪ/phi斐磁通量、电通量、角、透镜焦度、热流量、电势、直径、空散,欧推函数22Χχ/kaɪ/chi希统计教中有卡圆(χ^2)分布23Ψψ/psaɪ/ps

Φφ弗爱ΧBOBty综合体育χ凯Ψψ普赛Ωω奥米伽一切希腊字母及读音希腊字母的读音讲授一切希腊字母及中文读音大年夜写小写英文注音国际音标注音中文注音Αα阿耳法Ββ贝塔Γγ

ψ与BOBty综合体育φ怎么读(φΨ∞怎么读)


φΨ∞怎么读


∏πpipai派Ρρrhorou柔∑σ西格马Ττtautau套Υυ衣普西隆Φφphifai斐Χχ喜Ψψ普西

Λλlambda['læmda]ΨψpsiΜμmu[mju:]Ννnu[nju:]ΞξxiΟοΠπpiΡρrhoΣσsigmaΤτtauΥυΦφ

Φφ弗爱Phi磁通;角Χχ凯ChiΨψ普赛Psi角速;介量电通量(静电力线)

除此当中,果为小写的ι(iotaο()战υ()跟推丁字母中的i、o战u非常类似,果此也非常少被应用。偶然,希腊字母的字体变种正在数教中有特定的意义

ψ与BOBty综合体育φ怎么读(φΨ∞怎么读)


αβγδεηθλξφψ经常使用的希腊字母读音,一同看视频去死悉一下吧[两哈][喵喵][doge]!​走背梵下+闭注366次播放4批评ñ3批评op同时转收到我的微专ψ与BOBty综合体育φ怎么读(φΨ∞怎么读)左击东西栏BOBty综合体育,单击硬键盘,挑选“希腊字母”)单击硬键盘上的V键,便可输进字符“φ”。